Instructions for Online Submission of Easy Permit Applications

Overzicht

In 2020 heeft de Dienst Gebouwen (DOB) de in dit document beschreven procedure ontwikkeld om de meeste soorten eenvoudige vergunningsaanvragen, waarvoor voorheen een persoonlijk bezoek aan het stadhuis nodig was, online te kunnen indienen, verwerken en betalen. DOB blijft samenwerken met het Department of Assets, Information, and Services (AIS) van de stad om permanente verbeteringen aan te brengen in het online proces die deze veranderingen weerspiegelen. Deze procedure kan worden gewijzigd, dus kijk op de DOB-website voor updates en om aanmelden voor e-mailmeldingen.

Deze procedure omvat vier stappen:

Stap 1: Genereer eenvoudig online een vergunningaanvraag (maar betaal niet).

Stap 2: Vul dan het pdf-aanvraagformulier voor de vergunning in. Voeg het nummer toe dat u online hebt gegenereerd en een korte beschrijving van het toe te staan ​​werk (bijvoorbeeld: “1200 m² gipsplaat vervangen in twee units en achterporch repareren”). Verzamel vereiste ondersteunende documenten, zoals intentieverklaringen. E-mail alle documenten naar [email protected]

Stap 3: Wacht op de e-mailbevestiging dat uw vergunning klaar is voor betaling. (Een stadsmedewerker kan u ook e-mailen of bellen als er meer informatie nodig is.)

Stap 4: Gebruik de vergunningswebsite van de stad om uw vergunning te betalen (cheque of creditcard) en uw vergunningcertificaat af te drukken. (Het kan zijn dat u persoonlijk moet betalen als er openstaande overtredingen van het bouwbesluit zijn in verband met de accommodatie.)

Hieronder vindt u gedetailleerde instructies voor elk van deze stappen.

Stap 1: Start een eenvoudige aanvraag voor een vergunning online

1.1. Log in op de vergunningswebsite van de stad op: https://ipiweb.cityofchicago.org/DynamicPortal/

Opmerking: U moet een account aanmaken als u deze site nog niet eerder hebt gebruikt.

1.2. Klik op ‘Vergunning aanvragen’.

1.3. Selecteer “Easy Permit Process” als het type vergunningaanvraag. Klik op ‘Volgende pagina’.

1.4. Selecteer op de pagina Taaktype onder Werkbanken het vakje voor “Dak herstellen zonder afscheuren.” Selecteer geen andere vakjes. Klik op ‘Volgende pagina’.

Opmerking: De omvang van het werk zal worden gewijzigd door een stadsmedewerker voordat u wordt opgedragen om uw vergunning te betalen.

1.5. Voer op de pagina Taaklocatie het adres in voor de locatie waar het werk zal worden uitgevoerd. Klik op ‘Volgende pagina’.

1.6. Bevestig op de volgende pagina het locatieadres van de vacature. Klik op ‘Volgende pagina’.

1.7. Klik op de pagina Details eigendomspincode op “Vorm item toevoegen weergeven” om het 14-cijferige eigendomsindexnummer (PIN) voor de joblocatie in te voeren. Klik op ‘Opslaan’ en klik vervolgens op ‘Volgende pagina’.

Opmerking: Als u de pincode niet weet, gaat u naar het Cook County Property Tax Portal op: http://www.cookcountypropertyinfo.com, waarmee u de pincode kunt opzoeken aan de hand van het straatadres.

1.8. Voer op de pagina Functieomschrijving de geschatte werkkosten (materialen en arbeid) in. Klik op ‘Volgende pagina’.

Opmerking: U kunt de beschrijving van het werk niet wijzigen. Dit wordt gewijzigd door een stadsmedewerker, op basis van de materialen die u per e-mail indient in stap 2, voordat u de vergunning betaalt.

1.9. Klik op de pagina met toepassingsdetails onder Bestaande bezettingscodes op ‘Voeg itemformulier weergeven’ weer. Selecteer “A1-Eengezinswoning”, zelfs als het gebouw een ander type bewoning is. Klik op ‘Opslaan’.

Voer voor # Verdiepingen “1” in. Vul niet het werkelijke aantal verdiepingen in.

Voer bij Gebouw/Tentgebied “1” in. Betreed niet het eigenlijke gebied.

Klik op ‘Volgende pagina’.

1.10. Als u op de pagina Aannemers en contactpersonen de eigenaar bent van het onroerend goed waar het werk zal worden uitgevoerd, selecteert u de juiste keuze onder Type contactpersoon. Als u de aanvraag indient namens de eigenaar van het onroerend goed (bijvoorbeeld als aannemer of vergunningverlener), selecteert u ‘Ik ben de huurder’.

1.11. Ga verder op de pagina Aannemers en contactpersonen, klik op “Aannemer toevoegen” en voeg de volgende typen aannemers toe:

Voor de meeste soorten werk is een vergunning van de stad vereist Algemene aannemer, tenzij de werklocatie een woning is en de vergunningaanvrager zowel eigenaar als woonachtig is op de werklocatie.

Loodgieterswerk vereist een vergunning van de stad Loodgietersbedrijf.

Voor elektrische werkzaamheden is een vergunning van de stad vereist Elektrisch Aannemer. (Opmerking: voor werkzaamheden met alleen elektriciteit moet de elektricien de vergunning aanvragen met zijn account.)

Voor werkzaamheden met installatie of reparatie van baksteen, steen of beton is een vergunning van de stad vereist Metselaar Aannemer.

Voor werk dat is gebaseerd op tekeningen die zijn opgesteld door een architect of bouwkundig ingenieur (bijvoorbeeld vervanging van lateien langer dan 6 voet) is een door Illinois goedgekeurde vergunning vereist. Architect of Bouwkundig ingenieur.

Nadat u alle aannemers en ontwerpprofessionals heeft ingevoerd, klikt u op “Terug naar hoofdpagina” bovenaan de pagina.

1.12. Klik op de pagina Aannemers en contactpersonen op ‘Individuele eigenaar/contactpersoon toevoegen’.

U moet een contactpersoon opgeven die ofwel ‘Eigenaar – bezet door eigenaar’ of ‘Eigenaar – niet bezet door eigenaar’ is.

Selecteer alleen “Eigenaar – Bewoond door Eigenaar die optreedt als Algemene Aannemer” als de eigenaar van het pand woont op het pand waar het werk zal worden uitgevoerd, en het gebouw een eengezinswoning of een appartementengebouw is met 6 of minder appartementen.

Doen NIET selecteer “Eigenaar – bezet door eigenaar die optreedt als architect” of “Eigenaar – bezet door eigenaar die optreedt als architect en algemeen aannemer.”

U moet ook een ‘Contactpersoon voor noodgevallen’ opgeven. U kunt hetzelfde contact opnemen met zowel de eigenaar als de contactpersoon voor noodgevallen door beide vakjes aan te vinken voordat u op “Volgende” klikt.

Het systeem valideert elke invoer.

Nadat u de eigenaar van het pand en de contactpersoon voor noodgevallen hebt ingevoerd, klikt u op ‘Terug naar hoofdpagina’.

Klik op de pagina Aannemers en contactpersonen op ‘Volgende pagina’.

1.13. Markeer op de pagina Certificering “Ik accepteer” voor elke verklaring. Klik op ‘Volgende pagina’.

1.14. Bekijk en bevestig op de pagina Toepassingsoverzicht:

 • het adres waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • de geschatte kosten van het werk (materialen en arbeid)
 • de pincode van het pand waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • de eigenaar, contactpersoon voor noodgevallen en alle vereiste aannemers

Klik op “Voltooien”.

1.15. Klik op de pagina Status NIET op een van de knoppen. Noteer uw aanvraagnummer. U hebt dit nodig in stap 2. (U ontvangt ook een e-mail van [email protected] met uw aanvraagnummer.)

Stap 2: Aanvullend aanvraagpapier voorbereiden en indienen per e-mail

2.1. Verzamel en bereid de volgende documenten voor, op basis van de omvang van de toe te staan ​​werkzaamheden:

Wijziging van aannemer

hekken

 • Voltooide eenvoudige vergunningaanvraag
 • Brief met details van hek, inclusief hoogte hek, type hek (hout, kettingschakel, smeedijzer, PVC, etc.)
 • Bij het oplossen van overtreding, foto van hek en “Certificatie van verantwoordelijkheid” ingevuld door eigenaar van onroerend goed

Sloop garage (geen vervanging gepland)

Metselwerkreparaties (inclusief vervanging van baksteen of latei)

 • Voltooide eenvoudige vergunningaanvraag
 • Intentieverklaring van de aannemer van de metselaar (ondertekend, inclusief stadsvergunningsnummer en details van uit te voeren werkzaamheden (oppervlakte of aantal te vervangen stenen, aantal en lengte van lateien, locatie op gebouw, enz.)
 • Foto van gebied(en) waar het werk zal worden uitgevoerd

Als de lengte van een latei die wordt vervangen langer is dan 6 voet, moet u reparatietekening(en) met afmetingen en specificaties overleggen die zijn ondertekend en verzegeld door een door Illinois erkende architect of bouwkundig ingenieur

Kleine verbouwing

Beperkt tot: reparatie en/of vervanging van de binnenafwerking (gipsplaten, vloeren, enz.); vervanging van sanitair alleen op dezelfde locatie; voor elke elektrische installatie is een aanvullende elektrische vergunning vereist door de elektrische aannemer).

 • Voltooide eenvoudige vergunningaanvraag
 • Intentieverklaring van de algemene aannemer (ondertekend, inclusief stadslicentienummer en details van alle uit te voeren werkzaamheden)
 • Foto van gebied(en) waar het werk zal worden uitgevoerd
 • Indien loodgieterswerkzaamheden, intentieverklaring Loodgieteraannemer (ondertekend, inclusief licentienummer en details van loodgieterswerkzaamheden)
 • Als er al een elektrische vergunning is afgegeven, geef dan het vergunningsnummer op

Herziening van vergunning met betrekking tot pilootprogramma voor sanitair materiaal Plum

Klik hier voor meer informatie over het pilotprogramma loodgieterijmaterialen.

Dak vervangen met afscheuren

 • Voltooide eenvoudige vergunningaanvraag
 • Kopie van licentie voor dakdekkersbedrijf in de staat Illinois
 • Intentieverklaring dakdekker (getekend, inclusief details van uit te voeren werkzaamheden)

neeLet op: een dakreparatie of dakherstel (niet afscheuren) kan worden verkregen zonder stap 3 of 4 te volgen. Betaal de vergunning aan het einde van stap 2.

Steigers (meer dan 40 voet hoog in het bestemmingsdistrict van de binnenstad; meer dan 80 voet hoog in het wijkbestemmingsdistrict)

Ramen / Deuren (gebouwen tot 5 verdiepingen)

 • Voltooide eenvoudige vergunningaanvraag
 • Ondertekende intentieverklaring hoofdaannemer (getekend, inclusief details van het werk, zoals locatie, aantal en afmetingen van ramen en deuren)

Alle beschikbare aanvraagformulieren voor een vergunning zijn online te vinden.

2.2. Stel een e-mail op aan [email protected] De onderwerpregel moet het 9-cijferige aanvraagnummer zijn dat u aan het einde van stap 1 hebt gekregen, gevolgd door het adres van de woning.

2.3. Voeg alle documenten vermeld in stap 2.1 toe aan uw e-mailbericht.

2.4. Geef in de hoofdtekst van de e-mail uw naam en telefoonnummer overdag op. Een stadsmedewerker kan telefonisch of per e-mail contact met u opnemen als er vragen zijn over uw aanvraag.

2.5. Stuur uw e-mail.

Opmerking: e-mails die niet voldoen aan de vereisten in deze sectie, vertragen de beoordeling en worden mogelijk niet verwerkt.

Stap 3: Wacht op e-mailbevestiging dat uw aanvraag is verwerkt

De meeste sollicitaties per e-mail worden binnen 2 werkdagen verwerkt. Aanvragen bij de planningsafdeling of de gezondheidsafdeling (historische gebouwen, milieuvervuiling, enz.) kunnen enkele dagen duren of aanvullende informatie vereisen om te beoordelen.

Controleer uw e-mail regelmatig, want een stadsmedewerker kan contact met u opnemen als er meer informatie nodig is om uw aanvraag te verwerken.

Zodra uw vergunningaanvraag is geaccepteerd en het vergunningensysteem van de stad is aangepast aan de reikwijdte van het werk dat wordt beschreven in uw e-mailaanvraag, ontvangt u per e-mail bericht dat uw vergunning klaar is om te betalen.

Stap 4: Betaal uw vergunning online

neeextract: Als er onopgeloste overtredingen van de bouwcode zijn gekoppeld aan het adres, kunt u niet online betalen. Persoonlijke betalingen kunnen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur worden gedaan in de centrale hoorfaciliteit van de stad (400 W. Superior) of in kamer 107 van het stadhuis (121 N. LaSalle Street).

4.1. Nadat u op de hoogte bent gesteld dat uw aanvraag per e-mail is goedgekeurd, moet u inloggen op de vergunningswebsite van de stad met het account dat in stap 1 is gebruikt. De vergunningswebsite is te vinden op: http://ipiweb.cityofchicago.org/DynamicPortal/

4.2. Klik in de linkerkolom op ‘Mijn toepassingen bekijken’.

4.3. Klik in de kolom met het label ‘Winkelwagen’ op ‘Toevoegen’.

4.4. Klik in de linkerkolom op ‘Winkelwagen/Afrekenen’.

4.5. Volg de instructies om de vergunningskosten te betalen.

4.6. Klik in het scherm Betalingsbevestiging op ‘Bekijk mijn toepassingen’.

4.7. Gebruik het eerste printerpictogram om ‘Afdrukvergunning’ te gebruiken.

4.8. Druk een kopie van dit vergunningscertificaat af en hang het op de werkplek voordat u met de werkzaamheden begint.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze procedure, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of bellen naar 312-744-8549 tijdens kantooruren.

Comments are closed.