UPDATE: Burien apartment complex without water for four days; Water is now back on

Update 18:25 uur

Het water staat weer aan bij de Cabana Royal Apartments in Burien. Loodgieters hebben de lekken vanmiddag kunnen herstellen en de service kunnen herstellen. De betonnen loopbrug over de leidingen wordt hersteld.

Een bewoner, een jonge dame, wiens appartement bij het eerste lek onder water kwam te staan, verblijft in een nabijgelegen hotel, met dank aan Burien Burgemeester Jimmy Matta.

matta en lelie
Burgemeester Jimmy Matta van Burien neemt maandag informatie over van een ontheemde appartementsbewoner in de Cabana Royal Apartments in Burien. Hij is persoonlijk
een paar dagen een hotelverblijf voor haar betalen totdat haar appartement kan worden gerepareerd nadat het onder water kwam te staan ​​​​door een lekkende leiding. Foto door Christa Kemp

Update 15:00 uur

Volgens het property management wordt het water, onvoorziene omstandigheden daargelaten, vanmiddag laat opengedraaid en wordt de betonnen loopbrug die werd opgebroken vanavond hersteld. De beheerder van het terrein is weg geweest en komt morgen terug.

Geen woord over het herstel van de wasmachine/droger die niet werkt of over compensatie voor verloren werktijd of gemaakte kosten. Die wachten op een indiening van de bewoners aan Judi Rogers, de eigenaar van het gebouw.

De huurdersbond van de staat Washington is op de hoogte gebracht van de situatie met de wasmachine/droger, evenals andere reparaties. Vanwege het uitzettingsmoratorium (net verlengd tot 30 september, mogen huurders geen achterstallige vergoedingen betalen. Dus dat zal worden opgenomen in een rapport aan de procureur-generaal die de vakbond voorbereidt.

Update maandag 11:15 uur

De eigenaar, Judi Rogers, kwam maandagochtend terug en leverde meer water, maar het water staat nog steeds niet aan. Rescue Rooter die het werk op zaterdag niet had voltooid, kwam terug om het probleem aan te pakken. Burgemeester Jimmy Matta kwam ook terug en ambtenaren van Water District 49 waren aanwezig om het probleem te bekijken.

Maandag werd vernomen dat de wasmachine/drogers de afgelopen 30 dagen niet hebben gewerkt.

redding rooter
De loodgieter kwam maandag langs om de lekkage te verhelpen en het probleem te verhelpen. Foto door Christa Kemp

Update: zondag 17.00 uur

Hoewel het exacte verhaal niet duidelijk is in de waterstoring bij de Cabana Royal Apartments in Burien, zijn er nu stappen ondernomen om de situatie aan te pakken waardoor 32 bewoners meer dan vier dagen zonder stromend water hebben gezeten.

Burgemeester Jimmy Matta van Burien kwam op onderzoek (en diende als tolk voor de spaanssprekende bewoners) en bouwde eigenaar Judi Rogers. Ze is ook eigenaar van twee andere aangrenzende appartementsgebouwen The Lochnaw en Tall Firs. Allemaal gekocht in 1999).

Rogers verontschuldigde zich en bracht zelfs wat water mee. Nadat ze wat informatie van de bewoners had verzameld, stelde ze een tijdlijn samen van wat er gebeurde, hoewel een deel ervan speculatief bleef.

Op woensdag 7 juli zei Rogers: Waterwijk 49 was bezig met werkzaamheden aan de waterleiding bij de appartementen. Ze hebben het water tijdelijk afgesloten en later weer ingeschakeld. Het is nog niet bevestigd, maar kort daarna ontstond er een lek in een afvoerleiding uit de Cabana Royal Apartments. Door dat lek kwam een ​​appartement onder water te staan, waardoor de bewoner op de vlucht sloeg. Een loodgieter werd gebeld door SUHRCO Residential Properties LLC of de onsite manager Claudia Montejano en hij kon daar blijkbaar pas op zaterdag 10 juli komen. Hij behandelde het probleem en beweerde het te hebben opgelost. Toen hij het water weer aanzette, zeiden hij, Rogers en bewoners van het gebouw, verscheen er een nieuw lek. Daarna sloot hij het water weer af. Op dat moment zaten de bewoners van het gebouw al enkele dagen zonder water. Rogers zei dat ze aanbood om hen de “slangenslab” bij een van de andere gebouwen te laten gebruiken en emmers te vullen. Wat sommigen ook deden. Anderen moesten thuisblijven van hun werk omdat ze niet konden douchen. Het woord ging de lucht in op sociale media en mensen begonnen te verschijnen met water in literkannen en kisten met flessenwater. Maar koken, baden en het toilet werden eigenlijk allemaal moeilijk of onmogelijk gemaakt.

Zondagmiddag kwamen Rogers en Matta binnen 30 minuten na elkaar langs en spraken met de bewoners. Matta zei dat hij de stadsmanager water zou laten brengen en er anders naar zou kijken, en hij zei dat hij contact zou opnemen met Water District 49 om tot op de bodem uit te zoeken wat er is gebeurd. Rogers zei dat ze Porta Potties had besteld. Twee werden zondag laat bezorgd.

Het einde van het probleem is dus nog niet in zicht. ‘Dit is het eerste dat we morgenochtend bespreken,’ zei Matta.

Hij drong er bij de bewoners op aan om aantekeningen te maken van hun uitgaven en zei dat hij de advocaten zou inschakelen om te verduidelijken wat de problemen waren rond huurdersrechten, iets wat de gemeenteraad van Burien nog niet zo lang geleden heeft aangepakt.

Informatie voor huurders in Burien vindt u hier op de pagina van de stad Burien.

verscheurd gebied
Het gebied waar het lek vandaan kwam, is nog steeds niet verholpen. Foto door Patrick Robinson
Cabana Royal
De Cabana Royal Apartments zijn gebouwd in 1967. De huur is ongeveer $ 833 voor een slaapkamer. Foto door Patrick Robinson

emmer
Bewoners zijn voorlopig genoodzaakt emmers te gebruiken. Foto door Patrick Robinson

Judi Rogers
Gebouweigenaar Judi Rogers maakte aantekeningen over wat er gebeurde. Foto door Patrick Robinson

Origineel bericht:

De Cabana Royal Apartments in Burien zitten al vier dagen zonder water en de bewoners hebben het moeilijk.

Ze vragen buren en anderen om flessenwater mee te nemen om te drinken, te koken en te baden. Het gebouw telt 34 eenheden.

Op grond van de Wet Verhuurder/Huurder zouden de eigenaren van gebouwen in strijd met de wet kunnen worden geoordeeld. (Zie hieronder), maar er moet een aanklacht worden ingediend, een zaak worden aangespannen, bewijsmateriaal wordt gepresenteerd en een uitspraak worden gedaan. Natuurlijk kunnen de eigenaren worden aangeklaagd in een civiele zaak als het erop aankomt.

Maar op basis van de herziene code van Washington is het een overtreding om de bewoners meer dan 24 uur zonder water te hebben.

De appartementen bevinden zich op 411 Ambaum Blvd. ZW.

Op 9 juli werd bij het gebouw een brief geplaatst van SUHRCO Residential Property Managers LLC waarin stond:

“RE: UITSLUITEN WATER KENNISGEVING

WE MOETEN EEN GROTE NOODLEIDING REPAREREN OP CABANA ROYAL GEBOUW EN WE ZIJN NIET ZEKER WANNEER HET WATER ER WEER AAN ZAL ZIJN.

Excuses voor het ongemak.

Als je vragen hebt, bel me dan gerust op 206-244.6683.’

Het bericht werd herhaald in het Spaans en ondertekend door Claudia Montejano, Property Manager.

Volgens buren van het gebouw had de beheerder van het gebouw een bordje op hun deur met de tekst:

“Kom alsjeblieft niet bij mij aan voor appartementsproblemen, dit is niet het kantoor, de kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, als je een bewoner bent met een noodgeval, moet je het noodnummer weten !!?

die vervolgens werd verwijderd.

appartement manager teken

Het gebouw, gebouwd in 1967, is eigendom van FJJP Properties LLC in Bellevue, waarvan het fysieke adres 177 107th Ave Ne Apt 2106, Bellevue WA 98004 is.

Maar oproepen naar de Property Manager blijven onbeantwoord en het telefoonnummer van de eigenaar van het gebouw is een niet-werkend nummer.

Bewoners moesten hun toevlucht nemen tot flessenwater en de vriendelijkheid van vreemden om het toilet te gebruiken en te baden. Mensen komen opdagen nadat ze erover hebben gehoord met gallonkannen en kisten met drinkwater.

Burgemeester Jimmy Matta van Burien is op de hoogte gesteld van de situatie en zal vandaag aanwezig zijn om de situatie te bekijken.

De huurdersbond van de staat Washinton is nu betrokken en Salvador Recinos deelde deze nota die naar de beheermaatschappij werd gestuurd.

“LET OP REPARATIE AANVRAGEN

Datum: 7/10/2021

Naam en adres verhuurder:

Beste Burien Apartments Management:

Dit is om u te informeren dat het huurgebouw op,

15619 4th ave SW-suite 102 Burien, WA 98166,

die u beheert en die ik bewoon heeft reparaties nodig voor de volgende gebreken:

1._Al het water is afgesloten, al drie dagen hebben we water nodig.__

De Washington Residential Landlord Tenant Act vereist dat u begint met het uitvoeren van reparaties die door mij zijn aangevraagd binnen een van deze specifieke tijdsperioden:

1 Vierentwintig (24) uur om het verlies van warm of koud water, warmte of elektriciteit te herstellen, of een toestand die levensgevaarlijk is.

2 Tweeënzeventig (72) uur wanneer het defect de huurder het gebruik ontneemt van een koelkast, fornuis en oven, of een groot sanitair apparaat geleverd door de verhuurder.

3 Tien (10) dagen in alle andere gevallen.

Een lijst met de verantwoordelijkheden van de verhuurder die door de wet wordt vereist, is bijgevoegd. Als de reparaties niet binnen de toepasselijke termijn worden voltooid, ben ik van plan om de rechtsmiddelen te gebruiken die in de wet worden geboden.

Oprecht,

Salvador Recinos (Hij / Hem / El)

Huurders Unie van de staat Washington”

Onder RCW Titel 59, Hoofdstuk 59.18, Sectie 59.18.110

RCW 59.18.110

Verzuim van de verhuurder om zijn taken uit te voeren—Bepaling door rechtbank of arbiter—Veroordeling tegen verhuurder wegens verminderde huurwaarde en reparatiekosten—Tenuitvoerlegging van vonnis—Verlaging van huur onder bepaalde voorwaarden.

(1) Indien een rechtbank of een arbiter bepaalt dat:

(a) Een verhuurder heeft een door RCW opgelegde plicht of plichten niet uitgevoerd 59.18.060; en

(b) Er is een redelijke tijd verstreken voor de verhuurder om de gebrekkige toestand te herstellen na kennisgeving aan de verhuurder in overeenstemming met RCW 59.18.070 of een andere tijd die door de rechtbank of arbiter kan worden toegewezen; de rechtbank of arbiter kan de verlaging van de huurwaarde van het pand als gevolg van de gebrekkige staat bepalen en zal een vonnis tegen de verhuurder vellen voor de huur die boven deze verminderde huurwaarde is betaald vanaf het moment van kennisgeving van een dergelijk gebrek tot het moment van de beslissing en eventuele reparatiekosten op grond van RCW 59.18.100 waarvoor nog geen aftrek heeft plaatsgevonden. Dergelijke beslissingen kunnen ten uitvoer worden gelegd als andere vonnissen in rechte en staan ​​ter beschikking van de huurder als verrekening met bestaande of latere vorderingen van de verhuurder.

De rechtbank of arbiter kan de huurder ook machtigen om verdere corrigerende reparaties uit te voeren of te contracteren en de huurder mag de kosten van dergelijke reparaties in mindering brengen op de huur, zolang de rechtbank een termijn bepaalt waarbinnen de verhuurder dergelijke reparaties mag uitvoeren voordat de huurder kan beginnen of contracteren voor dergelijke reparaties.

(2) De huurder is niet verplicht om meer huur te betalen dan de verminderde huurwaarde van het pand totdat dergelijke gebreken zijn verholpen door de verhuurder of totdat de rechtbank of arbiter anders heeft bepaald.

Verhuurder—Niet-nakoming van taken—Bericht van huurder—Inhoud—Termijnen voor herstelmaatregelen van de verhuurder.

Als de verhuurder op enig moment tijdens de huurperiode de door RCW vereiste taken niet uitvoert, 59.18.060 of door de huurovereenkomst, kan de huurder, naast het zoeken naar rechtsmiddelen die hem of haar op grond van de wet bepalen, een schriftelijke kennisgeving bezorgen aan de persoon die is aangewezen in *RCW 59.18.060(14), of aan de persoon die de huur int, in welk bericht het betrokken pand, de naam van de eigenaar, indien bekend, en de aard van de gebrekkige staat worden vermeld. De verhuurder zal na ontvangst van een dergelijke kennisgeving door de huurder zo snel mogelijk, maar niet later dan de volgende termijnen, corrigerende maatregelen nemen, behalve wanneer de omstandigheden buiten de macht van de verhuurder liggen:

(1) Niet meer dan vierentwintig uur, wanneer de gebrekkige toestand de huurder berooft van warm of koud water, warmte of elektriciteit, of onmiddellijk levensgevaarlijk is;

(2) Niet meer dan tweeënzeventig uur, wanneer de gebrekkige toestand de huurder het gebruik van een koelkast, fornuis en oven, of een belangrijk sanitair apparaat geleverd door de verhuurder, ontneemt; en

(3) In alle andere gevallen niet meer dan tien dagen.

In elk geval rust de last op de verhuurder om erop toe te zien dat de herstelwerkzaamheden op grond van dit artikel onmiddellijk worden voltooid. Indien de oplevering vertraging oploopt door omstandigheden buiten de wil van verhuurder, waaronder het niet beschikbaar zijn van financiering, zal verhuurder de gebrekkige toestand zo spoedig mogelijk verhelpen.

Comments are closed.